ดูหน้า

เกี่ยวกับเรา

ประวัติ บริษัท ช่อชัยพฤกษ์ จำกัด

บริษัท ช่อชัยพฤกษ์ จำกัด เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2547 โดยเปิดจำหน่ายแบบเรียน ตำราเรียน เครื่องเขียน หนังสือต่างๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาและวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 834 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร.055-304955-8 แฟกซ์ 055-304959-60


25 พฤษภาคม 2017

ผู้ชม 88 ครั้ง