ดูบทความสกสค. ยกย่องเชิดชูครูปูชนียบุคคล วันสถาปนา ครบ 14 ปี

สกสค. ยกย่องเชิดชูครูปูชนียบุคคล วันสถาปนา ครบ 14 ปี

หมวดหมู่: ข่าวสารทั่วไป

 


            ดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (เลขาธิการ สกสค.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เป็นองค์กรยุคใหม่ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตครู และบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมการศึกษาชาติให้ก้าวไกล ที่ได้ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2546 มีฐานะเป็นนิติบุคคลในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2547 ภายใต้ชื่อ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. มีหน่วยย่อย คือ สกสค.จังหวัด 77 จังหวัด เพื่อให้บริการครูในการส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์ เช่น งานฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่ช่วยสร้างความอุ่นใจให้ครอบครัวสมาชิกได้เป็นอย่างดี งานบริการหอพัก สถานพยาบาล ตลอดจนมีโครงการสำคัญ ๆ เช่น โครงการคืนโอกาสพัฒนาคุณภาพ ชีวิตครู...สู่วิถีพอเพียง เป็นต้น ตลอดระยะเวลากว่า 14 ปี ที่องค์กรแห่งนี้ได้ก่อตั้งขึ้น ได้ประกอบภารกิจมาด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท ห่วงใย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และการประกอบวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษามาอย่างแน่วแน่ มั่นคง “ในโอกาสครบรอบ 14 ปี สกสค.ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ขึ้นในวันที่ 9 กันยายน 2560 ณ หอประชุมคุรุสภา โดยมีพิธีบวงสรวงพระพฤหัสบดี พิธีบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และการมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูปูชนียบุคคล 138 คนจากทั่วประเทศ และบุคลากรดีเด่นของ สกสค. ทั้งนี้ สกสค.ได้เรียนเชิญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการมอบรางวัล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครูและบุคลากรที่ทำความดีมาตลอดการปฏิบัติราชการ นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอผลการดำเนินงานของ สกสค.ที่ผ่านมา ดั่งปณิธานว่า “เรามีครู...อยู่ในหัวใจ” ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก หนังสือพิมพ์บ้านเมือง วันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560


อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/82797

30 สิงหาคม 2017

ผู้ชม 16 ครั้ง