ดูบทความการจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2560 งบเงินอุดหนุน

การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2560 งบเงินอุดหนุน

หมวดหมู่: ข่าวสารทั่วไป

 

 

การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2560

งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน

: ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน

 

การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน

: ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560   

 

  1.หนังสือแจ้ง สพท.  

  2.บัญชีจัดสรรรวมเขต  

  3.บัญชีจัดสรรโรงเรียนปรกติ  

  4.บัญชีจัดสรรโรงเรียนหน่วยเบิก

  5.โรงเรียนที่ไม่ได้รับการจัดสรร

 

ที่มา สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 15 สิงหาคม 2560
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.kroobannok.com/8263722 สิงหาคม 2017

ผู้ชม 22 ครั้ง